ICT ValuePack

Een initiatief waarin het IT PerformanceHouse faciliteert is het ICT ValuePack. Het ICT ValuePack streeft naar een optimale verbinding tussen afstudeerders en werkzoekenden én het werkveld. Op basis van moeilijk vervulbare vacatures richt het zich op de kandidaten die wel de wil en de kwaliteiten hebben maar door het gebrek aan aansluiting in de competenties niet voor die vacatures in aanmerking komen.

Samen met de werkgever en het onderwijs vergroten we deze aansluiting door deelnemers van het ICT ValuePack, via praktische challenges te verbinden met de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt een eventueel ‘competentiegap’ in beeld gebracht. Vervolgens wordt met de deelnemer, het onderwijs en de werkgever een ICT ValuePack samengesteld dat leidt tot een perfecte match en een mogelijk arbeidscontract.

Het IT PerformanceHouse voert het ICT ValuePack uit als onderdeel van het sectorplan waarbij we als doel hebben om de inzet van voldoende gekwalificeerde IT-medewerkers op de arbeidsmarkt te vergroten.

IT Trendradar

IT trends die jou raken

Activiteiten