IT TrendRadar

Het IT PerformanceHouse stimuleert regionale IT-trends en ontwikkelingen die zichtbaar een bijdrage leveren aan het presteren van bedrijven en organisaties. En daarbij ook vooral een positieve invloed hebben op werkgelegenheid, economie en concurrentievermogen. Het vaststellen van deze IT-trends en ontwikkelingen doet het IT PerformanceHouse door middel van de IT TrendRadar. Wij vertalen deze trends en ontwikkelingen naar jouw business.

Wat doet de IT TrendRadar?
De IT TrendRadar signaleert IT-trends en vertaalt deze naar suggesties voor jouw business. 

IT TrendAlerts: 
We laten de mogelijke effecten zien op zaken zoals efficiëntie, werkgelegenheid, economie en de concurrentiepositie binnen jouw sector. Klik op de TrendAlerts Icon om de gepubliceerde IT TrendAlerts te zien.

IT TrendUpdate:
Als een Trend eenmaal gepubliceerd is, dan staat hij niet stil. Integendeel, als het goed is ontwikkelt de trend zich verder tot een mainstream onderwerp. De IT TrendUpdate geeft periodiek een verse kijk op de gepubliceerde trends. Is het tijd om in te stappen of nog even afwachten?

Hoe komt de IT Trendradar aan informatie? 
De IT TrendRadar maakt gebruik van informatie uit de vele beschikbare onderzoeken. Daar waar het nog aan informatie ontbreekt, werken we samen met onderzoekers bij hogescholen om de ontbrekende informatie te onderzoeken. De trendinformatie wordt vervolgens met Hollandse nuchterheid geïnterpreteerd en vertaald naar de regionale situatie en specifieke sectoren.

IT TrendAlert