Samen voor het ICT Sectorplan

Het IT PerformanceHouse vormt samen met diverse bedrijven, organisaties en onderwijsaanbieders een consortium om het opleidingsdeel van het ICT-sectorplan uit te voeren. Via het IT PerformanceHouse worden de opleidingen aangeboden die door de samenwerkende partijen worden uitgevoerd. Het IT PerformanceHouse zorgt voor de faciliteiten.

De volgende onderwerpen uit het sectorplan staan centraal binnen het consortium:

• Het vergroten van de inzet van voldoende gekwalificeerd ICT-personeel.
• Het zorgen voor een betere aansluiting binnen het onderwijs en het bedrijfsleven.
• Het zorgen voor voldoende instroom op ICT-gebied binnen het onderwijs.
• Lobby en fondsenwerving ten behoeve van de stimuleringsdoelstelling.
• Het wegnemen van belemmeringen ten behoeve van de stimuleringsdoelstelling.
• Het zorgen voor de beschikbaarheid van een goede en betrouwbare ICT-infrastructuur.

Lees meer over de doelen van het ICT-Sectorplan

IT Trendradar

IT trends die jou raken

Activiteiten